CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Usługi Spółdzielni wpisują się w politykę CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). Nasza Spółdzielnia powstała z myślą  o stworzeniu miejsc pracy dla osób  niepełnosprawnych.
Jednym z członków jest Graal- stowarzyszenie na rzecz rozwoju osobowości  dzieci – organizacja pożytku publicznego. Członkami Spółdzielni są w pełni samodzielne osoby z zespołem Downa mające pełną zdolność do czynności prawnych.
W składzie osobowym  Zarządu oraz  Działu Sprzedaży i Marketingu zatrudniamy  kadrę, doświadczonych ekspertów. Twarzami kampanii społecznej promującej idee aktywizacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych są  znani krakowscy aktorzy: Marcin Sianko i Magdalena Wałach.