CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Usługi Spółdzielni wpisują się w politykę CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). Nasza Spółdzielnia powstała z myślą o stworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Jednym z członków jest Graal – stowarzyszenie na rzecz rozwoju osobowości dzieci – organizacja pożytku publicznego. Członkami Spółdzielni są w pełni samodzielne osoby z zespołem Downa mające pełną zdolność do czynności prawnych.

W składzie osobowym Zarządu oraz Działu Sprzedaży i Marketingu zatrudniamy kadrę doświadczonych ekspertów. Twarzami kampanii społecznej promującej idee aktywizacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych są znani krakowscy aktorzy: Marcin Sianko i Magdalena Wałach.